SPIELERVERMITTLER / PLAYERS´ AGENT/ MENEDZR ds. PILKARZY

Lizenziert vom DFB: Deutschen Fußball-Bund e.V.Startseite (Lizenz- Nr.: DFB00671) / Licensed by the DFB: German Football Association/ Licencjonowany przez DFB: Niemiecki Zwiazek Pilki Noznej

ZERTIFIZIERTER MANAGER DES SPORTES(Reg.-Nr.: 14228/PAS)/ CERTIFIED MANAGER OF SPORT/ CERTYFIKOWANY MENEDZER SPORTU

 • Spielerberatung, Versicherung
 • Kontaktaufbau, Kontraktherherstellung
 • Spielervermittlung, Transferabwicklung, Vermarktung
 • Personale Imagepflege, Public Relations
 • Hilfestellung in privaten, alltäglichen Sachen
Eigene Position:

Profilierung, Strategien, Planung im Sportmanagement


 • Players consulting, insurance
 • A contact structure, contract-manufacturing
 • Player recruitment, transfer processing, marketing
 • Personal image care, Public Relations
 • Assistance in private, everyday thingsMy position:

Profiling strategies, planning in sports management

 • Doratzwo zawodników, ubezpieczenie
 • Ustruturyzowanie i nawiązanie umów
 • Pośrednictwo w tranzferze, prowadzenie negocjacji, marketing
 • Pielęgnacija osobistego obrazu, PR (relacja publiczna)
 • Pomoc w prywatnej,coziennej rzeczywistościWłasne stanowisko:

strategia profilu, planowanie w zarządzania sportem


Kontaktaufnahme: leszekwojdat@t-online.de